Zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego

1. Likwidacji ulegają wszystkie licencje sportowe, które do tej  pory obowiązywały w Polskim Związku Wędkarskim, zarówno indywidualne, jak i klubowe. Wpłaty za licencje na 2023 rok, które
były wydawane od grudnia 2022 roku zostają anulowane, wpłacone środki pieniężne są już zwracane na konta bankowe, z których dokonywane były przelewy. Decyzja o likwidacji licencji została podjęta na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW w dniu 17 grudnia 2022 roku.

2. Badania lekarskie zostały zastąpione oświadczeniem o stanie zdrowia (stosowne zapisy znajdują się w ZOSW część 1). Oświadczenia o stanie zdrowia będą obowiązywały w 2023 roku i będą wymagane do dostarczenia wraz z kartą zgłoszeniową do poszczególnych zawodów wynikających z Terminarza imprez krajowych i zagranicznych w PZW.

3. Zniesiony został obowiązek odprowadzania na konto Funduszu Sportu Wędkarskiego ZG PZW kwoty 10 zł od zawodnika oraz teamów spinningowych startujących w Mistrzostwach Polski i zawodach ogólnopolskich we wszystkich dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej ujętych w terminarzu imprez międzynarodowych i krajowych – podjęto uchwałę uchylającą § 1 pkt 1 uchwały nr 50/III/2019 ZG PZW z dnia 30 marca 2019 r..

4. Utrzymane zostały dotychczasowe Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w cz. II.2-10 (bez zmian) – ZOSW zamieszczone zostały na stronie: Główny Kapitanat Sportowy (pzw.org.pl) [1]

5. Zmianie uległy Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w części 1 – Przepisy Ogólne. Zmiany dotyczą dostosowania treści dokumentu do aktualnych ZOSW, jakie obowiązują w poszczególnych dyscyplinach oraz związane są z likwidacją licencji sportowych.

6. Informacja GKS na 2023 rok została w związku z w/w zmianami uaktualniona. Wsłuchując się w głos organizatorów i uczestników zawodów zmianie uległy niektóre stawki opłaty startowej na 2023 rok zawarte w pkt 1.

7. Terminarz imprez sportowych został zaktualizowany – wynika to z przywrócenia dotychczas obowiązujących ZOSW cz. II.2-10. Aktualny terminarz jest opublikowany na stronie: Główny Kapitanat
Sportowy (pzw.org.pl) [1]

8. Na stronie: Główny Kapitanat Sportowy (pzw.org.pl) [1] w menu bocznym pojawiła się nowa zakładka PLIKI DO POBRANIA. W tym miejscu będą zamieszczane sukcesywnie dokumenty/wnioski do pobrania związane ze sportem wędkarskim. Są już tam zawarte m.in. karty zgłoszeń klubów/zawodników do cyklu rozgrywek GPP na 2023 w dyscyplinach: spławikowej, muchowej, spinningowej z brzegu i spinningowej z łodzi (teamy).

W najbliższym czasie zostaną opublikowane listy uprawnionych do startu w GPP na 2023 rok w dyscyplinie spławikowej, muchowej, spinningowej brzegowej i spinningowej teamy.
Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnościach na stronie:

Główny Kapitanat Sportowy (pzw.org.pl)