Badania ichtiologiczne Zbiornika Zegrzyńskiego

W związku z rozpoczęciem badań dot. projektu realizowanego przez Okręg Mazowiecki PZW wspólnie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, dotyczącego opracowania modelu zrównoważonego wykorzystania i ochrony zespołów ryb w zbiornikach zaporowych na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego, przez okres 1 roku od miesiąca marca 2013 do marca 2014 (pieć dni w tygodniu co dwa miesiące) pracownicy IRS-u będą prowadzili bezpośrednią rejestrację połowów wędkarskich dokonywanych w Zbiorniku Zegrzyńskim. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i pomoc  przy rejestracji.  Czytaj dalej....