Konsultacje członków PZW dot. zmian w Statucie PZW

Okręg Mazowiecki PZW informuje, iż Zarządu Główny PZW przekazał do konsultacji wszystkim członkom PZW projekt zmian Statutu PZW.
Konsultacje nad projektem zmian trwać będą do 18 maja 2023 r. Członkowie PZW swoje wnioski, sugestie, uwagi lub propozycje do projektu zmian mogą kierować jedynie drogą mailową na adres emial: komisjastatutowa@zgpzw.pl podając imię i nazwisko, nazwę Koła PZW, macierzysty Okręg PZW oraz numer legitymacji członkowskiej. Otrzymane od członków PZW e-maile, związane z przeprowadzonymi konsultacjami nad projektem zmian Statutu PZW, zostaną przedstawione Delegatom na Krajowy Zjazd Delegatów PZW w dniu 19 maja 2023 roku na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia projektu zmian Statutu.

Projekt Statutu można pobrać na stronie Okręgu: zobacz...