Opinia Instytutu w sprawie odłowów rybackich

W ramach realizacji Uchwały III Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW (dot. punktu 10), zwrócono się o opinie do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w sprawie ograniczenia połowów rybackich w obwodach rybackich: rzeki Bug nr 5, Narew nr 6 i 8, Zbiornika Zegrzyńskiego na rzece Narew nr 7 oraz rzeki Wisła nr 3 i 4. W poniższym pliku znajduje się opinia instytutu:

Instytut Rybactwa Śródlądowego