Ankieta w sprawie młodzieży

Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego PZW w celu umożliwienia dokonania oceny kół za działalność młodzieżową przypomina o obowiązku dostarczenia do biura Zarządu Okręgu do 11.12.2017 r. następujących dokumentów:

1. Wypełnioną zgodnie ze stanem faktycznym ankietę PZW w sprawie młodzieży w jednostkach organizacyjnych w związku.

2. Kserokopię wszystkich dokumentów źródłowych dotyczących imprez oraz szkoleń, turniejów i konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Koło.

3. Podanie liczby uczestników Koła biorących udział w organizowanych przez okręg, ZG PZW oraz inne organizacje społeczne i sportowe, imprez sportowych, konkursów i turniejów.

4. Podanie udokumentowanej dokumentacji dot. wydatkowania środków finansowych:

- ze środków własnych koła

- ze środków pozyskanych od sponsorów

- ze środków unijnych oraz od samorządów i innych organizacji społecznych i gospodarczych

5. Udzielenie udokumentowanej informacji dot. liczby uczestników do lat 16 w kole oraz podania jaki to stanowi procent do całkowitej liczby członków.

6. Koła, które posiadają szkółki wędkarskie winny dostarczyć:

- sprawozdania z działalności szkółki wędkarskiej za rok 2017

 - plan pracy szkółki na rok 2018

- listę uczestników szkółki (lista obecności)

- dokumentację fotograficzną z działalności w roku 2017 (jeżeli takową posiada).

Załączniki:

Ankieta do pobrania

Wasze komentarze (0)