Informacja dla Kół w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jako COVID-19

       Realizując przepisy ogólne i szczegółowe w/w ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadza z dniem 16 marca 2020 r. (do odwołania), ograniczenie w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Twardej 42 w Warszawie.

Zaleca się skarbnikom kół zachowania ostrożności podczas sprzedaży znaków i rozprowadzania zezwoleń na 2020 r. W szczególności należy unikać zagęszczenia osób, zachować odległość oraz dezynfekować przedmioty, za pomocą których mogą być przenoszone wirusy. Jeżeli Zarząd Koła uzna za stosowne może wstrzymać rozprowadzanie przez skarbników znaków i zezwoleń na wędkowanie.