Interpretacja przepisów prawnych dotyczących wydawania kart wędkarskich przed 31 stycznia 1997 r.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie interpretacji przepisów prawnych dotyczących wydawania kart wędkarskich przed 31 stycznia 1997 roku w załączeniu przedstawiamy pisma:

- Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Odp. na pismo z dnia 25.03.2019 r. / Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Departament Rozwoju Rolnictwa.