Inwentaryzacja stanu ichtiofauny jeziora Lucieńskiego i zbiornika Soczewka

     W związku z wygranym procesem sądowym dotyczącym możliwości użytkowania Obwodu  Rybackiego rzeki  Skrwa Lewa nr 1 w dniach 03-05.09.2019  pracownicy Działu Zagospodarowania Wód przy współudziale Kół PZW opiekujących się jeziorem Lucieńskim i zbiornikiem Soczewka przeprowadzili inwentaryzację stanu ichtiofauny w/w wód. Podjęte działania miały na celu  określenie stanu zasobów  ryb występujących w obwodzie, który nie posiadał użytkownika od  przeszło 3 lat.

Inwentaryzacja ichtiofauny jest podstawowym narzędziem prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w użytkowanych wodach. Dostarcza cennych informacji na temat składu jakościowego i ilościowego ryb bytujących w danej wodzie oraz ich zdrowotności i kondycji. Uzyskane informację pozwalają na podjęcie optymalnych dla danego zbiornika działań, których celem jest  korzystanie z możliwości produkcyjnych wód, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym korzystanie z nich przyszłym pokoleniom. Monitoring przeprowadzono metodą panelową – opracowaną na potrzeby wód PZW i sfinansowaną przez Zarząd Główny PZW, uzupełnioną o elektropołowy.

   Pragniemy podziękować przedstawicielom Kół PZW: 110-Kutno, 108-Gostynin, 115-Płock oraz Społecznej Straży Rybackiej za wsparcie i czynny udział w prowadzonych połowach. Po opracowaniu wyników raporty z odłowów zostaną przekazane w/w Kołom.