Kolejne środki zewnętrze pozyskane dla Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie!

      W dniu 4 lipca 2019 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.  Dofinansowanie otrzymaliśmy na zadanie pt. Rozbudowa Zakładu Rybackiego w Janowie poprzez budowę obiektu wylęgarniczo-podchowowego w kwocie 856 044,75 zł.