Komunikat – dot. organizacji zawodów wędkarskich w kołach OMPZW

       W związku z licznymi zapytaniami od członków Okręgu Mazowieckiego PZW, dotyczącymi możliwości organizowania zawodów sportowych w Kołach –  przesyłamy do wiadomości dokument otrzymany od Głównego Kapitanatu Sportowego PZW pt. : Poglądowa informacja dla Okręgów PZW w celu opracowania regulaminu rozgrywania zawodów wędkarskich podczas aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią SARS-CoV-2”.

Organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii SARS-CoV-2 oraz w/w zasadami.