Komunikat – Koła OMPZW wszystkie

         W ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze  2014-2020, priorytet 2.6  - promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, Okręg planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego planowane są:

- stworzenie elektronicznej  platformy szkoleniowo-edukacyjnej - online,

- zakup serwera do obsługi platformy

- zakup komputerów dla  Kół Okręgu

         Celem projektu będzie organizacja szkoleń online z zakresu ochrony środowiska wodnego i zrównoważonego korzystania z zasobów ichtiofauny.  W ramach projektu planuje się przeszkalanie członków naszego stowarzyszenia  w celu podniesienia ogólnej wiedzy z w/w zagadnień. Koło otrzyma komputer, gdzie po zalogowaniu zainteresowany członek  będzie mógł  przejść  stosowny kurs. Planowane jest uwzględnienie działalności  Koła w zakresie szkoleń poprzez platformę online w Rocznej Ocenie Działalności Kół .

Prosimy o potwierdzenie e-mail: biuro@ompzw.pl, uwzględnienia Koła w planowanym projekcie do dnia 29.05.2019 r.