Narada, szkolenie wiceprezesów ds. sportu, kapitanów sportowych kół oraz sędziów OM PZW

W dniach 04 – 06.01,2019 r. Okręgowy Kapitanat Sportu wraz z Kolegium Sędziowskim Okręgu Mazowieckiego PZW, przeprowadził doroczną naradę i szkolenie dla wiceprezesów
ds. sportu, kapitanów sportowych kół i sędziów OM PZW.

W celu umożliwienia wszystkim chętnym możliwości udziału w naradzie i szkoleniu, spotkania zorganizowano kolejno przez trzy dni w różnych miejscach na terenie naszego okręgu. 
I tak w dniu 4 stycznia narada odbyła się w m. PRZASNYSZ przy ul. Klonowej 2, w dniu 5 stycznia w m. WŁOCŁAWEK przy ul. Sienkiewicza 15 i w dniu 6 stycznia w m. SEROCK przy
ul. Retmańskiej 75.

Naradom przewodniczył Wiceprezes ds. sportu i młodzieży Okręgu Mazowieckiego
kol. Wojciech SZUBIERAJSKI. Uczestnikami narad byli między innymi kol. Mirosław KONOPKA – Wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji Okręgu Mazowieckiego, kol. Tadeusz POTASIŃSKI – Zastępca/Sekretarz Głównego Kolegium Sędziowskiego PZW, którzy są sędziami w naszym okręgu. W sumie we wszystkich naradach i szkoleniach wzięło udział 147 osób, a w tym:

  • 25 Wiceprezesów ds. sportu i Kapitanów sportowych kół;
  • 139 sędziów (21 klasy krajowej, 58 klasy okręgowej, 60 klasy podstawowej);
  • 8 kandydatów na sędziów w dyscyplinach wędkarskich.

Wszystkie narady odbyły się zgodnie z wcześniej zatwierdzonym scenariuszem:

  1. Otwarcie narady.
  2. Przedstawienie zagadnień dotyczących sportu w kołach.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów za 2018 r.
  4. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez sędziów w sporządzaniu dokumentów sprawozdawczych z zawodów.
  5. Szkolenie z nowowprowadzonych „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
  6. Dyskusja.
  7. Podsumowanie i zakończenie narady.

Wiceprezes ds. sportu i młodzieży kol. Wojciech SZUBIERAJSKI przedstawił najważniejsze zmiany mający wpływ na organizację i funkcjonowanie w przyszłości komórki odpowiedzialnej za sport w naszym okręgu.

Przewodniczący Kolegium Sędziów kol. Waldemar GRZELAK złożył „Sprawozdanie
z działalności Kolegium Sędziowskiego za rok 2018”. Zawarł w nim przede wszystkim dane statystyczne dotyczące ilości aktywnych sędziów, ilości odbytych przez nich sędziowań oraz realizacji pozostałych przedsięwzięć związanych z działalnością Kolegium. W dalszej kolejności, na podstawie konkretnych przykładów omówił najczęstsze i najbardziej rażące błędy popełnione przez sędziów w trakcie sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych zawodów wędkarskich.

Natomiast kol. Bogdan MILEWSKI przedstawił zebranym nowowprowadzone przez GKS „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”. Omawiając powyższy dokument skupił się przede wszystkim na zmienionych i nowowprowadzonych przepisach.

Podczas przeprowadzonej dyskusji najczęściej poruszanymi problemami były sprawy dotyczące interpretacji nowych zapisów zawartych w nowych ZOSW. Równie dużo zapytań dotyczyło spraw związanych z wprowadzeniem od początku tego roku zasad przestrzegania przepisów RODO.

Kończąc naradę wręczono Dyplom oraz legitymację Sędziego Honorowego
kol. Włodzimierzowi WIĘCH oraz nagrody dla 12 sędziów z największą liczbą sędziowań zawodów wędkarskich organizowanych przez Okręg Mazowiecki PZW.

Po zakończeniu szkolenia Komisją Egzaminacyjna pod przewodnictwem Sędziego Klasy Krajowej kol. Stefana NARGIEŁŁO przyjęła od kandydatów na sędziów klasy okręgowej
i podstawowej egzamin teoretyczny ze znajomości ZOSW. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów na sędziów klasy okręgowej, 7 kandydatów na sędziów klasy podstawowej i 1 sędzia wyznaczony do egzaminu weryfikacyjnego. Test zaliczyło 2 kandydatów na sędziego klasy okręgowej, 5 kandydatów na sędziego klasy podstawowej i 1 sędzia zdający egzamin weryfikacyjny.

 

Wasze komentarze (0)