Nowa woda w użytkowaniu Okręgu Mazowieckiego

         Informujemy, że w dniu 26.05.2020 roku pomiędzy Okręgiem Mazowieckim, a Starostą Włocławskim zawarta została umowa dzierżawy na jezioro Skoki Duże, wraz z przyległą działką. W związku z powyższym areał użytkowanych przez Okręg  Mazowiecki wód wzrósł o kolejne 5,34 ha.