Podziękowania dla Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego