Porozumienia OM PZW w roku 2019

Okręg Mazowiecki PZW zawarł porozumienia w roku 2019 z Okręgiem PZW w Białymstoku i Okręgiem PZW w Siedlcach.

Porozumienie z ZO w Białymstoku:  umożliwia  mazowieckim wędkarzom, za dopłatą w wys. 50 zł, wędkowanie w obwodzie rybackim rzeki Narew nr 4, który obejmuje:

  1. Narew wraz ze starorzeczami na odcinku od granicy Narwiańskiego Parku Narodowego w Rzędzianach do ujścia Biebrzy wraz z dopływami: Horodnianka, Kulikówka, Jaskranka, z wyłączeniem obrębów hodowlanych Popielewo i Knyszyn.
  2. Rzeki Nereśl od źródeł do ujścia do Narwi z wyłączeniem obrębu hodowlanego – Jeziora Zygmunta Augusta.
  3. Rzekę Ślina od źródeł do ujścia do Narwi wraz z dopływem Rokietnicą.

 

Uwaga, obowiązują zasady wędkowania uchwalone przez Okręg Białostocki PZW!

Porozumienie z ZO w Siedlcach: jest jednostronne i polega na udostępnieniu wędkarzom siedleckim obwodu rybackiego rz. Bug nr 5 – za dopłatą w wys. 30 zł, oraz obwodu rybackiego rz. Świder nr 1 – za dopłatą w wys. 40 zł.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego prowadził rozmowy również z innymi ościennymi okręgami, jednak, podobnie jak w poprzednich latach, nie udało się wypracować wspólnych zasad porozumienia w tak ważnych kwestiach, jak uśrednienie wysokości składki okręgowej, udostępnienie wszystkich ogólnie dostępnych wód czy utworzenie jednolitej mapy porozumień, aby nie wywołać lawinowej migracji członków. Na przykład porozumienie wynegocjowane z Okręgiem PZW w Radomiu zostało w końcowej fazie, tuż przed podpisaniem, odrzucone przez ten Okręg.  

Informujemy, że członkowie PZW zrzeszeni w innych okręgach mogą wykupić na wody OM PZW całoroczną okręgową składkę na zagospodarowanie i ochronę wód (atrakcyjna cena i obszerny areał udostępnionych do wędkowania wód)) lub skorzystać z zezwoleń okresowych dla członka PZW.