Przedłużenie kolejnych umów użytkowania obwodów rybackich

     Informujemy, że  z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – RZGW w  Białymstoku podpisane zostały (przedłużone) umowy użytkowania następujących obwodów rybackich: rzeki Omulew nr 1,  rzeki Narew nr 6, rzeki Rozoga nr 1, rzeki Szkwa nr 1 oraz rzeki Orz nr 1. Ponadto z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – RZGW w  Lublinie podpisane zostały umowy użytkowania obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5 oraz Brok nr 1. Dzięki sumiennemu wywiązywaniu się wcześniejszych umów oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnej    z założeniami operatów rybackich podpisanie nowych umów odbyło się bezproblemowo.