Przystanie i stanice wędkarskie już otwarte!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Wędkarze,

Prezydium Zarządu OM PZW informuje, że w świetle obowiązujących przepisów z 2 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) oraz Ustawy z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, przystanie i stanice wędkarskie mogą prowadzić swoją działalność, m.in. udzielać noclegów i wypożyczać łodzie wędkarskie. Stanice / schroniska / przystanie wędkarskie  mogą zostać otwarte z dniem 8 maja 2020 r. na podstawie indywidualnej decyzji Gospodarza Obiektu, pod warunkiem zaakceptowania wytycznych, które obowiązują w nowym reżimie sanitarnym, opracowane na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.

Wytyczne dla jednostek organizacyjnych prowadzących stanice/schroniska/przystanie

 

Z wędkarskim pozdrowieniem!

 

                            Cezary Wieczorek                                                 Zbigniew Bedyński

                            Sekretarz OM PZW                                                Prezes OM PZW