Z prac Zarządu Okręgu – październik 2018

W Domu Wędkarza w Warszawie 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd podjął uchwały, które dot.:

 1. Warunki zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2019 roku.
 2. Porozumień międzyokręgowych na 2019 r.
 3. Przyjęcia „Zasad przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych członków koła w 2019 roku”.
 4. Założeń do opracowania preliminarza budżetowego w kołach na 2019 r.
 5. Przyjęcia „Zasad gospodarki finansowej kół PZW”.
 6. Zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania prezesów i skarbników kół.
 7. Powołania inspektora ochrony danych osobowych.
 8. Zaakceptowania protokołu Komisji weryfikującej pracę kół.
 9. Powołania kadry Okręgu Mazowieckiego w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich na 2019 r.
 10. Przyznania licencji sędziowskich.
 11. Spłaty pożyczki udzielonej Kołu nr 1 Warszawa Śródmieście.
 12. Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Okręgu Maz za 2018 r.
 13. Zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 • Sprzedaży samochodu służbowego Citroen Jumpy K;
 • modernizacji szafy serwerowej w biurze Z.O. Maz.;
 • powołania komisji przetargowej na zakup agregatu prądotwórczego do Ośrodka PZW w Wierzbicy;
 • nadania tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej;
 • wystąpienia do Sądu Rejonowego o egzekucję zadłużenia byłego skarbnika Koła nr 22 w Zegrzu Południowym;
 • ufundowania nagrody za zajęcie II miejsca w kategorii „Smaki, kuchnia regionalna” na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, w ramach LGD Zalew Zegrzyński, którego finał odbędzie się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Jabłonnie 8 września br.;
 • zatwierdzenia cennika na materiał zarybieniowy – jesień 2018, produkowany w ośrodkach własnych (OZ Halinów, OZ Zatory, OZ Wilamowo i OZ Świesz);
 • zmiany „Zasad gospodarki finansowej Kół PZW”;
 • rozbudowy programów komputerowych i zakupu komputera do działu księgowości;
 • uhonorowania Kol. Tomasza Kosińskiego za osiągnięcia sportowe w wędkarstwie morskim;
 •  utworzenia dodatkowego patrolu straży etatowej;
 • przyznania licencji sędziowskich w dyscyplinach wędkarskich;
 • zmiany w Komisji Egzaminacyjnej Koła nr 1 Warszawa Śródmieście;
 •  likwidacji Koła nr 97 przy Instytucie Chemii Przemysłowej

Uchwały Zarządu Okręgu Maz. PZW z 29 października 2018 r.