Zarządzenie - dot. Łowiska Specjalnego w Halinowie

Na wniosek Komisji Zagospodarowani i Ochrony Wód po przeanalizowaniu przez Okręgowy Kapitanat Sportowy, Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie wprowadza Zarządzenie dotyczące rozgrywania zawodów sportowych na Łowisku Specjalnym w Halinowie.

W związku z dużymi upałami i dużą liczbą śnieć ryb jakie mają miejsce po rozegranych zawodach sportowych zakazuje się podczas rozgrywania zawodów sportowych przez koła, kluby i inne podmioty przetrzymywania ryb w siatce. Ryba po złowieniu ma być natychmiast zważona i wypuszczona do wody. Zarządzenie obowiązuje od dnia 25.06.2019 r.