Zarządzenie nr 65,72 - dot. zebrań sprawozdawczo - wyborczych

Zarządzenie nr 65, 72/2021 Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie:

Zarządzenie nr 65

Zarządzenie nr 72